Wiedza zuchowa

W tej zakładce znajdują się wszystkie informacje przydatne w aktywnym życiu zuchowym.
Ich opanowanie jest niezbędne do zdobywania stopni zuchowych - gwiazdek.
Informacje ustawione są w podpunktach tak, że im niżej, tym bardziej zaawansowana jest to wiedza. Przykładowo jeśli w Przyrodoznawstwie znajduje się podpunkt z listą Parków Narodowych, to zuchy starające się o pierwszą gwiazdkę (zuch ochoczy) muszą znać 2, drugą gwiazdkę (zuch sprawny) - 4, a o trzecią gwiazdkę (zuch gospodarny) - 5.

1.PRAWO ZUCHA - znajomość na każdym poziomie jest wymagana, jednak im dalej, tym szersze pojęcie i rozumienie każdego punktu.


    1.Zuch kocha Boga i Polskę.
    2.Zuch jest dzielny.
    3.Zuch mówi prawdę.
    4.Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
    5.Wszystkim z zuchem jest dobrze.
                       6.Zuch stara się być coraz lepszy.
 
2. SYMBOLIKA ZNACZKA ZUCHA -ważna jest kolorystyka, elementy i ich znaczenie. STOPNIE ZUCHOWE - zuchy, aby rozwijać się na wielu płaszczyznach, zdobywają stopnie - GWIAZDKI:
      - pierwsza gwiazdka - ZUCH OCHOCZY 
      - druga gwiazdka - ZUCH SPRAWNY
      - trzecia gwiazdka - ZUCH GOSPODARNY

 Plakietki gwiazdek w ZHP: Złota gwiazdka na szarym (dziewczynki) lub czarnym (chłopcy) tle.


3. UMUNDUROWANIE - tutaj liczy się, aby każdy element był na właściwym miejscu, a wszystko wyglądało czysto i schludnie :)


Elementy umundurowania: 
- koszula mundurowa szara/zielona wg wzorów ZHP.
- spódnica (szara), spodenki (zielone) wg wzorów ZHP. 
- Pas harcerski parciany czarny/zielony/skórzany wg wzorów ZHP.
- chusta w kolorze zielonym trawiastym (jednolita w szczepie).
- getry(sztuce) czarne z białymi paskami (jednolite w szczepie).
-  brak nakrycia głowy (jednolity w szczepie).

4. PIOSENKI I PLĄSY - czyli wszystko to, co śpiewamy na zbiórkach. Większość z nich można znaleźć w zakładce "Śpiewnik"


5.ZZZOiT - zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice.
- krąg przyjaźni - zuchy stają w nim na zakończenie kominka, niektórych zbiórek, wtedy kiedy śpiewają Słoneczko. Zuchy stoją obok siebie, skrzyżowane ręce (prawa na lewą) podają swoim sąsiadom; 
- krąg parady - uroczysty szyk stosowany podczas Obietnicy, nadania gwiazdek, sprawności. Zuch stoi wyprostowany z rękami skrzyżowanymi na piersiach;  


6. MUSZTRA - troszeczkę dyscypliny, czyli musztra zuchowa stanowią wprowadzenie do prawdziwego życia harcerskiego.

- postawa: stoimy wyprostowani, głowa prosto, ręce wzdłuż ciała, stopy razem, lekko rozszerzone palce;
- swobodna: stoimy wyprostowani, głowa prosto, ręce wzdłuż ciała, lewa stopa lekko wysunięta do przodu.

 

7. WIEDZA O ŚRODOWISKU - czyli o naszym szczepie "Tęczowym". Zaliczamy do niej wiadomości o kadrze szczepu oraz jego tradycji.

Gromady zuchowe:
1 GZ "Kubusie Puchatki" - dh.Weronika Bujakowska
2 GZ "Polne Kwiatki" - dh. Aleksandra Wilk 
4 GZ "Krasnoludkowy Ród" - dh. Angelika Bilska
16 GZ "Żeglarze czarnej Perły" - dh. Anastazja Kowalska
19 GZ "Kraina Oz" - dh. Joanna Cisło 
Drużyny harcerskie:
207 KDH "Żagiew" - dh. Wiktoria Hernik
208 KDH "Hakratury" - dh. Miłosz Gralak
345 KDH "Orion" - dh. Tomasz Matlęga
346 KDH "Destemido" - dh. Agnieszka Łapczyńska
Drużyny starszoharcerskie i wędrownicze:
335 KDSH "Niewidzialni" - dh. Piotr Górniak
PDSH "Hadrenalien" - dh. Jakub Łobaza
336 KDW "Bastion" - dh. Adrian Ostromęcki

Komendant szczepu: pwd. Piotr Turbasa HO
Z-ca komendanta szczepu: pwd. Tomasz Matlęga HO
Członkowie komendy Szczepu: dh. Wojciech Szydłowski, dh. Karol Tynor


8. TERENOZNAWSTWO - zaliczamy do niego podstawowe informacje dotyczące orientacji w terenie itp.

Sposoby wyznaczania północy za pomocą przedmiotów terenowych:


1. Kompas/Busola- obie metody najprostsze i najbardziej pewne. Pod wpływem magnetyzmu ziemskiego, igła busoli ustawia się w kierunku północy magnetycznej. Igła kierująca się na północ jest z reguły w kolorze czerwonym i jest oznaczona jako N lub Pn. Przy używaniu kompasu lub busoli należy pamiętać, aby nie stosować jej zbyt blisko metalowych przedmiotów: guzików, noży, szyn, zbrojeń budynków. Należy także wystrzegać się sztucznych pól magnetycznych (przewody elektryczne, telefony radiowe, itp)2. Zegarek-Zegarek wskazówkowy układa się poziomo małą wskazówką skierowaną w stronę Słońca. Dwusieczna kąta utworzonego między tą wskazówką, a liczbą 12, stanowi kierunek południowy. Uwaga: aby zwiększyć dokładność, podczas kierowania małej wskazówki na słońce możemy się posłużyć zapałką lub szpilką. Stawiamy ją na środku zegarka (powinien on leżeć na płaskim nieruchomym miejscu), jego cień winien być przedłużeniem małej wskazówki.
 3. Gwiazda Polarna-Gwiazda Polarna jest najjaśniejszą gwiazdą należącą do gwiazdozbioru Małego Wozu (Małej Niedźwiedzicy). Aby ją odnaleźć, należy najpierw odnaleźć gwiazdozbiór Wielki Wóz (Wielka Niedźwiedzica), a potem odległość pomiędzy dwoma skrajnymi prawymi gwiazdami odłożyć pięciokrotnie. Na końcu znajduje się Gwiazda Polarna.
4. Mech na kamieniach rośnie od strony północnej (lubi cień i wilgoć) lecz w przypadku gdy skały lub kamienie są po wschodniej stronie niedaleko zbiornika wodnego to mech będzie występował bo wiatry w Polsce większości wieją z zachodu
5. Mrówki tak budują swe mrowisko, że strona południowa jest znacznie łagodniej wzniesiona, dzięki czemu więcej słońca pada na same mrowisko.
6. Korony samotnie stojących drzew są przeważnie bardziej rozwinięte od strony południowej.
7. Śnieg szybciej topnieje i znika na południowych stokach.
8. Słoneczniki, zawsze kierują się ku słońcu. Co ciekawe, są tak skierowane nawet wtedy, gdy słońce jest przykryte chmurami i mało widoczne. Słoneczniki nigdy nie są zwrócone ku północy.
9. Stare kościoły do niedawna były budowane tak, aby prezbiterium było skierowane na wschód.
10. Kij- Najprostszym sposobem jest wbić kij o 12:00 w ziemię i cień będzie wskazywał północ. Obarczony niestety błędem, ze względu na strefy czasowe.
11. Ptaki zwykle budują swoje domki w taki sposób, aby wejście do nich znajdowało się po stronie wschodniej.
12. Rów jest bardziej porośnięty z tej strony z której dochodzą do niego promienie słoneczne.
13.  Pnie ściętych drzew wolnostojących będą miały słoje szersze po północnej stronie.


9. PRZYRODOZNAWSTWO - to wiadomości o otaczających nas roślinach i zwierzętach. zaliczamy tu też Parki Narodowe i organizmy chronione. 


Polskie Parki Narodowe:

Babiogórski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy "Ujście Warty"
Pieniński Park Narodowy
Poleski Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy
Świętokrzyski Park Narodowy
Tatrzański Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Woliński Park Narodowy 


10. SZYFRY

- GA-DE-RY-PO-LU-KI
Kluczem do owego szyfru jest wyraz GADERYPOLUKI podzielony na sylaby:
GA - DE - RY - PO - LU - KI
Metoda szyfrowania polega na podmienianiu liter w szyfrowanym wyrazie.
Ale łatwiej będzie pokazać to na przykładzie:
Jeśli w wyrazie mamy literkę „O” to patrzymy na klucz i zauważamy, że literka „O” jest w sylabie z literką „P” więc zamiast „O” wpisujemy „P”.
Literki które nie znajdują się w kluczu po prostu zostawiamy.
Na przyład wyraz: HARCBOOK po zaszyfrowaniu będzie brzmiał: HGYCBPPI
A teraz prześledzimy ten przykład literka po literce:
H: nie ma jej w wyrazie „GADERYPOLUKI” więc zostawiamy ją bez zmian.
A: jest w sylabie „GA”, więc jej odpowiednikiem będzie literka „G”
R: jest w sylabie „RY”, więc jej odpowiednikiem będzie literka „Y”.
C: nie ma jej w wyrazie „GADERYPOLUKI”, więc zostawiamy ją bez zman.
Dalsze litery szyfrujemy w identyczny sposób.
Podobne słowa klucze możemy wymyślać samemu, innymi znanymi są min.:
KO – NI – EC – MA – TU –RY
PO – LI – TY – KA – RE – NU
NO – WE – BU – TY – LI – SA
KA – CE – MI – NU – TO – WY
MO – TY – LE – CU – DA – KI
GU – BI – KA – LE – SO - NY
KA – LI – NO – WE – BU - TY

- CZEKOLADKA
Szyfr ten w odróżnieniu od prostych szyfrów różni się tym że literę zastępuje się obrazkiem, a nie inną literą.
Kluczem do tego szyfru są literki powpisywane w ramkę w taki sposób:
Klucz czekoladka
Szyfrując w miejsce litery wstawiamy kropkę.
Niektóre literki po zaszyfrowaniu wyglądają tak:
tl_files/articles/lacznosc/szyfry/do_czekoladki/b.jpg tl_files/articles/lacznosc/szyfry/do_czekoladki/e.jpg tl_files/articles/lacznosc/szyfry/do_czekoladki/u.jpg tl_files/articles/lacznosc/szyfry/do_czekoladki/z.jpg
B                                E                                   U                                Z      

11. SAMARYTANKA - czyli pierwsza pomoc przedmedyczna.

- skład apteczki:
 co powinno się znaleźć :
Rękawiczki, gazy, kompresy, bandaże,  jednorazowa maseczka z ustnikiem, chusta trójkątna, nożyczki, plaster bez opatrunku i z opatrunkiem,  folia NRC, woda utleniona
a tego nie powinno być:
wata, chusteczki higieniczne, leki przeciwbólowe, strzykawka, antybiotyki.

- Podstawowe urazy i opis czynności pomocniczych:

 Drobne skaleczenia, obtarcia – przemywamy wodą utlenioną ( w razie zanieczyszczenia ziemią itp. przepłukujemy wcześniej destylowaną bądź przegotowaną wodą lub z braku tych – zwykłą zimną), w razie potrzeby zakładamy plater z opatrunkiem.
 
Udar słoneczny – przetransportować osobę w zacienione miejsce,  ułożyć w pozycji półleżącej, podawać chłodne napoje, ochładzać okładami głowę i ciało.

Krwotok z nosa ustawić osobę w pozycji siedzącej z głową lekko pochyloną do przodu, uciskać nad skrzydełkami nosa na 10 min, położyć zimny okład na kark.

Skręcenie kostki – schłodzić okładem, stabilizować bandażem elastycznym, ograniczyć uch do minimum.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz